Du har möjlighet att träffa oss både fysiskt och digitalt

Vid avbokningar eller ombokningar, vänligen kontakta din behandlare.
Om du saknar kontaktuppgift till din behandlare, vänligen maila till info@kognitivateamet.com

Vill du boka en privat tid? Vänligen maila för snabbast handläggning till info@kognitivateamet.com.

Telefontid, 09:00-10:00

Kognitiv beteendeterapi (KBT) – Psykosociala samtal

Kognitiva Teamet Primärvårdsteam erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosociala samtal till vårdcentraler i centrala Stockholm

Psykosociala samtal kan vara krishantering, stödjande samtal, familjerelaterade problem. Rådgivande samtal vid psykisk ohälsa eller förebygga psykisk ohälsa

Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och (ACT) Acceptance and commitment therapy, erbjuds till personer med lätt, till medelmåttlig ångest, nedstämdhet/depression eller okaraktäristisk smärta. KBT är första handsval enligt socialstyrelsens rek.

Vi kan erbjuda psykodynamisk korttidsterapi, interpersonell terapi efter önskemål. Vi kan även erbjuda parsamtal och anhörig samtal vid behov.

Våre behandlare har gedigen erfarenhet av att arbete inom primärvård och psykiatri. Vi har både kvinnlig och manliga behandlare. Möjlighet att byta behandlare finns.

Vi erbjuder psykosociala samtal på flera språk; engelska, spanska, italienska, portugisiska, finska, isländska, serbiska, kroatiska och polska.

Vi har erfarenhet av att arbete med tolk.

Vi har HBTQ kompetens.

Läs mer

Sommarhälsning från Kognitiva Teamet

Hos Kognitiva Teamet möter vi dagligen personer som fått erfara de negativa konsekvenserna av stress. Vår ambition är att bidraga till att förebygga stress och bjuder in dig till att prova våra tre övningar i stresshantering genom medveten närvaro nedan. Varför inte bjuda in kollegorna att börja ett möte med en kort meditation på några minuter? Chansen är att alla får möjlighet att landa lite mer i ögonblicket och mötet blir mer fokuserat och vem vet, kanske också kortare! Genom att få lite rymd mellan tankarna i några minuter spara du både tid och kraft och får lättare att fatta kloka beslut.

Kom ihåg att det inte är själviskt att ge sig själv återhämtning mellan varven. Tvärtom är det nödvändigt för att vi ska hålla i längden.

Ett tips är att börja med korta stunder för att det ska bli av. Därför hittar du här 3 kortare meditationer att göra när som helst, och var som helst. Kom ihåg att du inte behöver känna dig lugn och avslappnad innan du gör en övning. Ibland ställer tankarna till det för oss och får oss att tro att vi är för stressade för att göra en övning. Se om du kan utmana den tanken.

Ta hand om dig och håll avständ!

Övningar:

1) Att stanna upp! (ta en paus när du känner stress)
Har du någon gång reagerat på ett sätt som du senare ångrat? Eller ägnat mycket tankeverksamhet åt något som verkade så stort och som senare visade sig ha en enkel lösning? När vi är stressade kan vi ha svårt att se klart. Det här är en övning som kan hjälpa dig att under ett par minuter få en möjlighet att stanna upp för att undvika att reagera automatiskt.

2) Lyssna på ljud
En övning där vi vilar i ljuden för att få en stunds återhämtning.

3) Medvetna rörelser
Några lugna mjuka rörelser som du kan göra var som helst. Ibland när vi känner oss stressade kan det vara lättare att röra på kroppen än att sitta still.

 

Stresshantering

Hantera stress bättre med KBT
Du får kunskap om vad stress egentligen är och hur den påverkar vår hälsa och prestationsförmåga. Vad som gör oss stressade och hur våra tankar, handlingar och kroppsliga processer påverkas såväl på kort som på lång sikt. Med hjälp av tekniker från kognitiv beteendeterapi som är erkänt effektiva får du färdigheter för att bättre hantera stress i vardagen. Här finns praktiska övningar och tekniker för att lära sig analysera sin livssituation, sätta upp konkreta mål för förändring

Läs mer

Mindfulness

Mindfulnessbaserad stressreduktion (MBSR)

Mindfulnesskursen är upplevelsebaserad. Varje session har fokus på olika mindfulnessövningar och egen reflektion samt en mindre del teori. Kursen innehåller följande övningar; kroppskanning, sittande och gående meditation samt liggande och stående yoga. Hemuppgifter ingår mellan sessionerna och tar ca 1 timme/dag.

För mer information kontakta anette.sjodin@kognitivateamet.com

Besök oss gärna på facebook: facebook

 


 

MEDVETEN NÄRVARO – MINDFULNESS

Att vara medvetet närvarande innebär att vara vaken i nuet, att lägga märke till det som sker runtomkring och hur det påverkar ens inre scen. Vara medvetet närvarande i nuet ger en större självinsikt och ökar också våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål. Vem är det som bestämmer i ditt liv? i denna övning ligger fokus på hur man styr sin koncentration och uppmärksamhet. Begreppet mindfulness, knyter an till de zenbuddhistiska traditioner och har visat vara effektiv i modern västerländsk psykoterapi.

Minfulness – Medveten närvaro, är en utbildning för att minska stressen och ökat välbefinnande. Genom att träna sig i medveten närvaro får vi en större självinsikt, detta bidrar till att vi ökar våra valmöjligheter och vår förmåga att nå våra mål.

 Läs mer